Regulamin sklepu

Sklep www.ping-pong.pl jest prowadzony przez firmę:


EMPE Sport

M. Przybylik
41-303 Dąbrowa Górnicza,
Nip. 6292082082
Regon 240800884

Adres do korespondencji: 

EMPE Sport

Miłosz Przybylik

ul. Piłsudskiego 36/480

41-303 Dąbrowa Górnicza
e-mail: sklep@ping-pong.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez serwis www.ping-pong.pl  jest Miłosz Przybylik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EMPE Sport Miłosz Przybylik, ul. Piłsudskiego 36/480, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292082082, REGON: 240800884, zwany dalej Sprzedawcą.
2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (ceny zawierają podatek VAT). Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.ping-pong.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową, oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową. O realizacji zamówienia Klient jest informowany również poprzez wiadomość e-mailową.
4. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu (paragon). W przypadku gdy Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, prosimy o wypełnienie odpowiednich pól w formularzu zamówienia.
5. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym www.ping-pong.pl są nowe, oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Jak dokonywać zakupów w naszym sklepie

1. Aby dokonać zakupów w sklepie, należy poprzez koszyk zamówień zgromadzić produkty w koszyku, następnie należy w formularzu zamówień wypełnić wszystkie pola kontaktowe, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.

III. Realizacja zamówień

1.

Paczki są nadawane w ciągu 1-2 dni od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności lub od złożenia zamówienia przy płatności za pobraniem. Opłaty za wysyłkę oraz opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Doradzamy zebrać kilka produktów w jednym zamówieniu aby uniknąć powielania kosztów transportu.
Ceny przesyłek:
Paczka pobraniowa (priorytetowa): 20zł
Paczka : 15zł (przy przepłacie przelewem)

2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji

IV. Forma płatności

1. Gotówką - przy odbiorze osobistym
2. Przedpłata na konto (mBank, numer konta-07 1140 2004 0000 3902 5008 1898)

3. Płatności poprzez serwis Blue Media:

-Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

-Płatności online

-BLIK

4. Płatności poprzez serwis DOTPAY:

-Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Diners Club International, JCB

-Płatności online

-BLIK

V. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”.
4. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
5. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, gwarantuje zwrot w wysokości 100% zapłaconej kwoty za produkt przelewem na rachunek klienta.  Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej ZamawiającegoVI. Reklamacje należy składać

1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mprzybylik@interia.pl
2. Listownie na adres: Miłosz Przybylik ul. Piłsudskiego 36/480 41-303 Dąbrowa Górnicza

3. Czas rozpatrywania reklamacji to 30 dni.

VII. Ochrona danych osobowych 

Ochrona danych osobowych
1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.


Dane kontaktowe
We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) pocztą pod adresem:
EMPE Sport

Ul. Piłsudskiego 36/480 41-303 Dąbrowa Górnicza
b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 606220698
c) za pośrednictwem e-mail: sklep@ping-pong.pl

Polityka prywatności
Polityka prywatności serwisu www.ping-pong.pl
1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest EMPE Sport Miłosz Przybylik z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Piłsudskiego 36/480 NIP 6292082082 .REGON 240800884
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.ping-pong.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.